Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2014

08:00
7418 d688
Reposted fromdeviate deviate viaMissPunchline MissPunchline
takepills
07:57
5100 5b17
znalezione.
takepills
07:57

April 26 2014

06:56
5219 4fb7
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns viapesymista pesymista
takepills
06:44
7220 304f

April 20 2014

takepills
21:54

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viavstane vstane
takepills
21:54
9200 49d2
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral viavstane vstane
takepills
21:53
Kobiety mają wspaniały instynkt. Wszystko zauważają - z wyjątkiem tego, co oczywiste.
— Oscar Wilde
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
takepills
21:49
6108 bc97
Reposted fromsabbathblack sabbathblack viamefir mefir
takepills
13:18
Ale jeśli spotyka cię w życiu wiele trudności, to znaczy, że jesteś stworzony do tego, żeby im podołać.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Reposted frompuella13 puella13 viaunusual unusual
08:26
6440 8359
Reposted fromerial erial viabawelniana bawelniana
takepills
08:16
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viamefir mefir
takepills
08:15
Wreszcie zrozumiałem, co to znaczy ból. Ból to wcale nie znaczy dostać lanie, aż się mdleje. Ani nie znaczy rozciąć sobie stopę odłamkiem szkła tak, że lekarz musi ją zszywać. Ból zaczyna się dopiero wtedy, kiedy boli nas calutkie serce i zdaje się nam, że zaraz przez to umrzemy, i na dodatek nie możemy nikomu zdradzić naszego sekretu. Ból sprawia, że nie chce nam się ruszać ani ręką, ani nogą ani nawet przekręcić głowy na poduszce.
— José Mauro de Vasconcelos
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamefir mefir
takepills
08:11
5783 e878
Reposted fromfloe floe viapesymista pesymista

April 19 2014

takepills
17:23
ten moment, gdzie jeden pocałunek mógłby wszystko zmienić.
— ale się nie wydarzy.
takepills
17:21
takepills
17:15
0875 b2d9 500
såsom i en spegel, 1961.
takepills
17:13
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viavstane vstane
17:13
7666 79e5
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viavstane vstane
takepills
17:13
Przepraszam Cię bardzo , ty od dawna jesteś tym kimś, na czyj widok wszyscy pukają się w czoło
— Marcin Świetlicki/Jedenaście
Reposted fromsfeter sfeter viavstane vstane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl