Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2014

takepills
05:32
takepills
05:22
takepills
05:21
Potrzebowałam nie tyle uczucia pełni, ile pragnęłam nie czuć już, że jestem pusta.
— Jonathan Safran Foer
05:18
6277 df10
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamefir mefir
takepills
05:16
9654 19b9 500
Reposted fromdrina drina viamefir mefir
takepills
05:11

June 12 2014

takepills
16:51
“Tu” i “Blisko” to dobre miejsca.
— Ochocki, Vithren, "Głowy w kształcie truskawek"
Reposted fromvith vith viamefir mefir
takepills
16:50
4313 ebb3 500
Reposted frompoolun poolun viamefir mefir

May 06 2014

takepills
18:36
4851 a679
Reposted fromdusz dusz viamefir mefir
takepills
18:36
A potem potłukł jej duszę.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viamefir mefir
17:29
2477 7768 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viamefir mefir

May 03 2014

takepills
12:46
Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna mnie wszystko boleć i myślę o takich rzeczach, od których muszę płakać i krzyczeć, bo tak ich nienawidzę. 
— F. H. Burnett, „Tajemniczy ogród”
Reposted fromlifeless lifeless viavstane vstane
takepills
12:44
5756 ff19
Reposted fromSandora Sandora viaunusual unusual
takepills
08:19
6748 e891
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
takepills
08:17
Czasami po prostu trzeba być odważnym. Trzeba być silnym. Czasami nie można ulegać czarnym myślom. Trzeba pokonać te diabły, które wpychają się do twojej głowy i próbują wzbudzić paniczny strach. Przesz naprzód, krok za krokiem, z nadzieją, że nawet jeśli się cofniesz, to tylko trochę, tak że kiedy znowu ruszysz przed siebie , szybko nadrobisz zaległości.
— John Marsden
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
takepills
08:07
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzniszcze zniszcze viaShittyKitty ShittyKitty
08:07
3554 af05 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
takepills
08:06
nie wierzę w siebie.
Reposted bypartyhardorgtfopesymistakamakamapalynkapalynka
takepills
08:04
9944 a051 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
takepills
08:02
I am really very, very tired of everything - more than tired.
— Friedrich Nietzsche, Selected Letters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl